SUKEKIYO

 • guitar

  utA

 • bass

  YUCHI

 • voice

  kyo

 • guitar/piano

  TAKUMI

 • drums

  MIKA

BIOGRAPHY

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
sukekiyo 「Jigoku no Repeter」-Shikkoku No Gi- 1.28 TSUTAYA O-EAST

sukekiyo 「Shikan Parade」-Shikkoku No Gi- 1.29 TSUTAYA O-EAST

sukekiyo TOUR2021 「kikou shoujo」-Shikkoku No Gi- 6.11 Nakano Sunplaza
7.3 Kyoto-Gekijo
7.4 Kyoto-Gekijo

sukekiyo TOUR2021 「Tonari no hekiko」-Shikkoku No Gi- 12.9 Zepp Namba
12.10 Zepp Nagoya
12.13 Zepp Tokyo