SUKEKIYO

 • guitar

  utA

 • bass

  YUCHI

 • guitar/piano

  TAKUMI

 • voice

  kyo

 • drums

  MIKA

BIOGRAPHY

 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
sukekiyo TOUR2023 「Nuimasu, Ruisen wo.」 2.16 Namba Hatch
2.23 Kanda Square Hall

sukekiyo TOUR2023 「Dakara Sono Uchi」-Suzaku No Ma- 8.10 SHINJUKU BLAZE

sukekiyo TOUR2023 「Dakara Sono Uchi」 8.17 Sendai Rensa
8.24 Okayama CRAZYMAMA KINGDOM
8.26 Umeda CLUB QUATTRO
8.27 Kyoto FANJ
8.29 Nagoya Electric Lady Land
9.4 Spotify O-EAST