MUSIC

sukekiyo 2017 live: ‘rakka suru getsumen’ -moumoku no jyuu-...watashi no danmen kara gabagaba to, sorekoso ai da koi dano mukishitsu na watashi no danmen kara...

8cm single
TYPE : <Live Venue Limited Bonus Present>
    audio & video compilation 『ADORATIO』
PRICE : NOT FOR SALE
DISC : 1 DISC
FORMAT : 8cmCD

Manufactured by sun-krad Co., Ltd.
DISC 1 : 8cmCD

sukekiyo 2017 live: ‘rakka suru getsumen’ -moumoku no jyuu-...watashi no danmen kara gabagaba to, sorekoso ai da koi dano mukishitsu na watashi no danmen kara...
2017.2.16 AKASAKA BLITZ

  • 01

    vandal