NEWS

sukekiyo 2018 live “Mania no Shikan” -Shikkoku no Gi – Announced!

2018.6.26LIVE

◆Schedule
sukekiyo 2018 live “Mania no Shikan” -Shikkoku no Gi –
Nov 6th, 2018 (Tue.) TOKYO ・ Nippon Seinenkan
Nov 8th, 2018 (Thu.) KYOTO ・ Kyoto Gekijo
Nov 9th, 2018 (Fri.) KYOTO ・ Kyoto Gekijo
Nov 15th, 2018 (Thu.) TOKYO ・ Tokyo International Forum Hall C

◆Ticket presale
<sukekiyo online>
[Presale term]
From July. 9th (Mon.) 12:00 to July. 16th (Mon.) 23:59

<kyo online>
[Presale term]
From July. 27th (Fri.) 12:00 to Aug. 5th (Sun.) 23:59

◆More information about the live show HERE